Tillhandahållare av investeringstjänster

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Esmas riktlinjer för standardiserade förfaranden och protokoll för meddelanden enligt artikel 6.2 i förordning (EU) nr 909/2014
Esmas riktlinjer för vissa aspekter av Mifid II-kraven för ändamålsenlighet och tjänster som endast omfattar utförande 

Esmas riktlinjer för vissa aspekter av Mifid II-kraven för ändamålsenlighet och tjänster som endast omfattar utförande 

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för korsförsäljning

Esmas riktlinjer för korsförsäljning

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för produktstyrningskraven i Mifid II

Esmas riktlinjer för produktstyrningskraven i Mifid II
(gäller från 3.10.2023)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Esmas riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om komplexa skuldinstrument och strukturerade insättningar 

Esmas riktlinjer om komplexa skuldinstrument och strukturerade insättningar 

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid II (ESMA35-43-1163) (gäller till 2.10.2023)/ (ESMA35-43-3172) (gäller från 3.10.2023)

Esmas riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid II (ESMA35-43-3172) (gäller från 3.10.2023)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

 

Esmas riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis (Mifid-direktivet) (ESMA/2013/606) (gäller till 2.10.2023) / (ESMA35-43-3565) (gäller från 3.10.2023)

Esmas riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis (Mifid-direktivet) (ESMA35-43-3565) (gäller från 3.10.2023)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • filialer till utländska EES-värdepappersföretag, EES-kreditinstitut, EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland.

Dessa föreskrifter har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för vissa aspekter av kraven för funktionen för efterlevnad enligt Mifid II

Esmas riktlinjer för vissa aspekter av kraven för funktionen för efterlevnad enligt Mifid II

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet
 • värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet via en filial i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Riitta Seppä, ledande övervakare
telefon: 09 183 50 27, e-post: riitta.seppa(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C I bilaga 1 till Mifid II

Esmas riktlinjer för tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C I bilaga 1 till Mifid II 

Tillämpningsområde:

auktoriserade företag under tillsyn och utländska företag under tillsyn (i lagen: tillsynsobjekt) enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):

 • värdepappersföretag och filialer till företag i tredje länder enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)
 • företag som motsvarar värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster och som har en filial i Finland eller som tillhandahåller eller avser tillhandahålla tjänster i Finland utan att etablera en filial.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist
telefon: 09 183 52 05, e-post: jyrki.manninen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur 

Esmas riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur 

Tillämpningsområde:               

 • Riktlinjerna gäller behöriga myndigheter enligt artikel 2.21 i förordning (EU) 2022/858 och sökande av specifika tillstånd för underhåll av DLT-marknadsinfrastruktur enligt artikel 2.5 i förordning (EU) 2022/858.

Kontaktuppgifter:

Jukka Laitinen, ledande jurist
telefon: 09 183 52 87, e-post: jukka.laitinen(at)fiva.fi

Elina Pesonen, senior övervakare
telefon: 09 183 54 74, e-post: elina.pesonen(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer för transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt Mifid II  

Esmas riktlinjer för transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt Mifid II  

Tillämpningsområde:

 • börs enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017)
 • marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
 • kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012)
 • ett tredjelandsföretags filial i Finland enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster
 • fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) då de tillhandahåller tjänster som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder
 • AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) då de tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. eller 3 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Juho Westerlund, senior övervakare
telefon: 09 183 53 10, e-post: juho.westerlund(at)fiva.fi

Jukka Katajamäki, senior övervakare
telefon: 09 183 50 26, e-post: jukka.katajamaki(at).fiva.fi

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) (JC 2018 35) 

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • betalningsinstitut
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder som bedriver verksamhet enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 § i lagen om alternativa fondförvaltare (162/2014)
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som har fått auktorisation utanför EES-området
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation utanför EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster utan att etablera en filial

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist 
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila@fiva.fi

Esmas och EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

Esmas och EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut och värdepappersföretag
 • finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, till den del de lagstadgade kraven på ledningsorganens lämplighet och tillförlitlighet som gäller dem motsvarar de lagstadgade kraven för kreditinstitut
 • utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Kreditinstitut:

Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

Värdepappersföretag:

Raija Railas, senior övervakare
telefon: 09 183 52 35, e-post: raija.railas(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) (EBA/GL/2012/02)

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) (EBA/GL/2012/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa riktlinjer tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 09 183 52 33, e-post: tomi.halme(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/05)

Riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2014/05)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Anna Myllymäki, ledande specialist
telefon 09 183 50 20, e-post anna.myllymaki(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner (EBA/GL/2014/06)

EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner (EBA/GL/2014/06)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03)

Riktlinjer om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo@finanssivalvonta.fi

Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2015/07)

Riktlinjer om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig till tillsynsmyndigheten och resolutionsmyndigheten

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Anvisningarna gäller också sammanslutningar som hör till anvisningarnas tillämpningsområde och deras grupper, som själva bedömer att de fallerar eller sannolikt kommer att fallera i enlighet med artikel 81.1 i direktiv 2014/59/EU. Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som hör till anvisningarnas tillämpningsområde och de grupper som dessa bildar iakttar de ovannämnda delarna av EBAs riktlinjer och beaktar det som framförs i dem i situationer som avses ovan. På instituten tillämpas dock inte de delar av riktlinjerna som hänvisar till villkoren för resolution som anges i artikel 32.1 b och c i direktiv 2014/59/EU

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon 09 183 5253, e-post: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17)

Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner (EBA/GL/2016/08)

Riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner (EBA/GL/2016/08)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Anna Myllymäki, ledande specialist
telefon: 09 183 50 20, e-post: anna.myllymaki(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP (EBA/GL/2016/10)

Riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP (EBA/GL/2016/10)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • kreditinstituts och värdepappersföretags holdingföretag
 • ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Anvisningen tillämpas endast i fråga om ICAAP på följande tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008):

 • värdepappersföretag

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen kommer att meddela hur ofta informationen ska lämnas in och den sista inlämningsdagen för respektive tillsynsobjekt.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

ICAAP:

Sami Ilvonsalo, ledande bankövervakare
telefon: 09 183 50 28, e-post: sami.ilvonsalo(at)fiva.fi

ILAAP:

Marjo Risku, ledande specialist
telefon: 09 183 52 75, e-post: marjo.risku(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kunder med inbördes anknytning enligt artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/15)

Riktlinjer om kunder med inbördes anknytning enligt artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/15)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat.
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Torsten Groschup, ledande specialist
telefon: 09 183 53 33, e-post: torsten.groschup(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • fondbolag
 • börsen
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut som har fått koncession i en stat utanför EESområdet (filialer till kreditinstitut i tredjeland)
 • betalningsinstitut

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04)

EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • betalningsinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • filialer i Finland till utländska kreditinstitut
 • filialer i Finland till utländska betalningsinstitut
 • filialer i Finland till utländska värdepappersföretag
 • värdepapperscentraler

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013(EBA/GL/2021/07)

Riktlinjer avseende kriterier för användningen av indata i riskmätningsmodellen som avses i artikel 325bc i förordning (EU) nr 575/2013  (EBA/GL/2021/07)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • holdingföretag för kreditinstitut
 • värdepappersföretags holdingföretag
 • moderbolag till finans- och försäkringskonglomerat.
 • Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens holdingföretag endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Tomi Halme, ledande inspektör
telefon: 09 183 52 33, e-post: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU(EBA/GL/2021/08)

Riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter

Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för indikatorer för återhämtningsplaner(EBA/GL/2021/11)

Riktlinjer för indikatorer för återhämtningsplaner (EBA/GL/2021/11)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv (EU) 2019/2034(EBA/GL/2021/13)

EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag, som inte uppfyller samtliga villkor som anges i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 för ”ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag”

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56,  e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034(EBA/GL/2021/14)

EBA:s riktlinjer för intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034  (EBA/GL/2021/14)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag, som inte uppfyller samtliga villkor som anges i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 för ”ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag”

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56, e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034(EBA/GL/2022/07)

EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag som inte omfattas av artikel 2.2 i direktiv (EU) 2019/2034 och som inte uppfyller villkoren för ”små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag” enligt artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag (EU 2019/2033, IFR).

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56, e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

Erika Penttilä, ledande specialist
telefon: 09 183 52 70, e-post: erika.penttila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034(EBA/GL/2022/08)

Riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 • kreditinstituts holdingföretag
 • värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för ”små och icke-sammanlänkade  värdepappersföretag” enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag samt deras moderföretag och holdingföretag enligt 1 kap. 20 § i lagen om investeringstjänster (2012/747)
 • ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,
 • utländska kreditinstitut auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland
 • utländska värdepappersföretag auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Erika Penttilä, ledande specialist
telefon: 09 183 52 70, e-post: erika.penttila(at)fiva.fi

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56, e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033(EBA/GL/2022/10)

EBA:s riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10)

Tillämpningsområde:

 • värdepappersföretag, som uppfyller samtliga villkor som anges i artikel 12.1. i förordning (EU) 2019/2033 för ”ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag”

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56, e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

EBA:s rekommendation om utarbetande av återhämtningsplaner (EBA/REC/2013/02)

Rekommendation om utarbetande av återhämtningsplaner (EBA/REC/2013/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Finansinspektionen rekommenderar att de sammanslutningar som hör till rekommendationens tillämpningsområde och de grupper som dessa bildar iakttar EBA:s rekommendation vid utarbetandet av återhämtningsplanernas struktur och att de dessutom beaktar kraven i finansministeriets förordning (1286/2014) på uppgifter som ska framgå av återhämtningsplaner.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s rekommendation om användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier – LEI)(EBA/REC/2014/01)

EBA:s rekommendation om användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier – LEI) (EBA/REC/2014/01)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • finländska moderföretag till kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupper
 • centralinstitut för sammanslutningen av inlåningsbanker
 • finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerats finländska holdingföretag eller moderkreditinstitut
 • moderföretag till underkonsolideringsgrupper med dotterföretag som har tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag i Finland.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Juho Westerlund, senior övervakare
telefon: 09 183 53 10, e-post: juho.westerlund(at)fiva.fi

Kirsti Svinhufvud, senior specialist
telefon: 09 183 52 51, e-post: kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

EBA:s rekommendation avseende täckningen av enheter i koncernåterhämtningsplanen(EBA/REC/2017/02)

Rekommendation avseende täckningen av enheter i koncernåterhämtningsplanen (EBA/REC/2017/02)

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 19 i dessa riktlinjer bör man beakta att enligt 3 kap. 3 § 3 mom. i penningtvättslagen ska också, utöver uppgifterna enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen, uppgifter om kundens resedokument bevaras, om kunden är utländsk och saknar finsk personbeteckning. 

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849(EBA/GL/2022/15)

Riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

 • gäller från 2.10.2023 

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för roll, uppgifter och ansvar för efterlevnadsansvariga för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Riktlinjer i enlighet med artikel 8 och kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 om riktlinjer och förfaranden för efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02)

Riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) som upphäver och ersätter riktlinjerna JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan
penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) 

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om
clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända
rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 2.5 i dessa riktlinjer bör beaktas att det enligt den nationella lagstiftningen inte är möjligt att behandla personuppgifter som rör fällande domar i brottsmål och lagöverträdelser och säkerhetsåtgärder i samband med dem som uppgifter för kundkännedom.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2021/02 för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2023/03)

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2023/03)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

1. Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

2. Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering (EBA/GL/2023/06)

EBA riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering (EBA/GL/2023/06)

 • gäller från 11.01.2024

Tillämpningsområde

 • kreditinstitut, holdingföretag som hör till ett kreditinstituts finansiella företagsgrupp samt finansiella institut i enlighet med 8a kap. 1 § och 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014)
 • värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster (747/2012) samt holdingföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp
 • en sammanslutning av inlåningsbanker i enlighet med 3 kap. 20 a § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Dessa riktlinjer har samband med

Guidelines on the overall recovery capacity in recovery planning | European Banking Authority (europa.eu)

Meddelanden

Europeiska bankmyndigheten EBA:s (EBA/GL/2023/06) riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering ‒ tillämpningen inleds 11.1.2024

Kontaktuppgifter

Antti Hietala, senior jurist
telefon 09 183 5468, e-post: antti.hietala(at)finanssivalvonta.fi

Eiopas riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Eiopas riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten (EIOPA-BoS-21/260)

 • gäller från 22.3.2022

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • livförsäkringsbolag
 • värdepappersföretag som Finansinspektionen beviljat tillstånd för kapitalförvaltning
 • fondbolag
 • tillståndspliktiga förvaltare av alternativa investeringsfonder

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Banktillsyn/Bankernas riskområden
Kapitalmarknadstillsyn/Investeringstjänster och -produkter
Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring och tillsyn av placeringsverksamhet
telefon: 09 183 51

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn (JC/GL/2016/01)

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • centrala motparter
 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Kreditinstitut: Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

Centrala motparter: Jukka Laitinen, ledande jurist
telefon: 09 183 51, e-post: jukka.laitinen(at)fiva.fi

Värdepappersföretag: Raija Railas, senior övervakare
telefon: 09 183 52 35, e-post: raija.railas(at)fiva.fi

Försäkringsbolag: Tiina Granlund, ledande övervakare
telefon: 09 183 55 21, e-post: tiina.granlund(at)fiva.fi