Tillsynsmeddelande 29.11.2022 – 54/2022

Föreskrifter och anvisningar 8/2022: Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda (EBA/GL/2022/08)

Finansinspektionen meddelade den 22 november 2022 föreskrifter och anvisningar 8/2022, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer av den 30 juni 2022 för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034). Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 3 oktober 2022 (EBA/GL/2022/08). Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 december 2022.

EBA:s reviderade riktlinjer behandlar bl.a. följande frågor:

  1. Målgruppen för riktlinjerna utvidgades till att utöver behöriga myndigheter också gälla företag under tillsyn.

  2. Insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda förblir huvudsakligen oförändrad, men särskilt bilagorna III och IV kommer framöver att gälla också företag under tillsyn. Företagen under tillsyn ska förbereda sig på att tillämpa utfärdade valideringsregler och beakta riktlinjerna i bilaga IV.

EBA:s förändrade krav (DPM 3.2) ska beaktas i rapporteringen av uppgifter för 2022. Rapporten för högavlönade anställda per läget 31 december 2022 ska lämnas in senast den 31 augusti 2023.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa riktlinjerna. Tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna är bredare än målgruppen för EBA:s riktlinjer.

Genom de nya riktlinjerna upphävs EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda (EBA/GL/2014/07) från och med den 31 december 2022.

Finansinspektionen meddelade EBA den 23 november 2022 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn. 

Närmare upplysningar lämnas av

Erika Penttilä, ledande riskexpert, tfn 09 183 52 70, eller erika.penttila(at)fiva.fi

Bilagor