Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen finanssivalvonta.fi och det har upprättats den 10 januari 2020. Utlåtandet har uppdaterats den 10 juni 2024. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av en utomstående aktör senast i juni 2024.  Korrigeringar i webbplatsens tillgänglighet görs fortlöpande.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen finanssivalvonta.fi

Webbplatsen uppfyller till stor del tillgänglighetskraven väl. Brister i tillgängligheten förekommer bland annat enligt följande: 

 • för vissa enskilda bilder och diagram saknas ännu en begriplig alternativtext (WCAG 1.1.1)
 • vissa enskilda tabeller har inte en tillräcklig struktur (WCAG 1.3.1)
 • vissa enskilda tabellkolumnrubriker saknar en begriplig rubrik på kodnivå (WCAG 2.4.6)
 • rubrikstrukturen är inte logisk på alla sidor (WCAG 1.3.1)
 • text på ett annat språk som finns bland text på huvudspråket är inte angivet på korrekt sätt, i vissa enskilda meddelanden är inte språket angivet på korrekt sätt (WCAG 3.1.2, 3.1.1)
 • automatisk komplettering av blankettuppgifter lyckas inte i fråga om alla blanketter (WCAG 1.3.5)
 • dynamiska sökningar och dragspelselementens funktion kan vara bristfälliga med vissa skärmläsare (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 4.1.2, 4.1.3)
 • vid användning av tangentbordet kan den huvudmeny som öppnas förbli öppen över de länkar och knappar som är i fokus och täcka dem helt (WCAG 2.4.11)
 • alla blankettfält har inte en programmatisk rubrik (WCAG 3.3.2)
 • alla blankettfält och meddelanden har inte lämpliga programmatiska utrymmen och roller (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • registret över företag under tillsyn kan inte användas endast med tangentbordet (WCAG 2.1.1)
 • det finns programmatiska ologiskheter i cookie-dialogen och för liten kontaktyta för länkarna (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 2.5.8)
 • vissa enskilda länktexter kan vara svårbegripliga och länken skiljer sig inte tillräckligt från den vanliga texten (WCAG 2.4.4, 1.4.1)

Det har observerats brister i tillgängligheten av den information som produceras i system utanför webbplatsen. Sådana innehåll är bland annat beställning av nyhetsbrev. Tillgängligheten utvecklas fortsättningsvis i samband med programvarornas följande versionsuppdateringar.

Följande innehåll är inte tillgängligt, eftersom de inte omfattas av tillämplig lagstiftning: bifogade filer som publicerats före 23.9.2018 och videor som publicerats före 23.9.2020.  De kan göras tillgängliga på begäran. Nya bifogade filer och videor som publiceras i tjänsten är i regel tillgängliga.

Respons och kontaktinformation

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen. Du har av grundad anledning rätt att få sådana uppgifter i tillgänglig form som du behöver för att klarlägga och utöva dina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ta först kontakt med oss per e-post finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi. Vi svarar inom 14 dagar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000