Regelverk

Regleringsverksamheten är vår andra kärnverksamhet vid sidan av tillsynsverksamheten. Den omfattar såväl vår egen regelgivning som deltagande i beredningen av finansmarknadslagstiftningen i Finland och EU. Till regleringsverksamheten hör också remissyttranden för lagstiftning.

I vår egen regelgivning betonar vi tydlighet och följdriktighet. Som redskap för regleringen tjänar föreskrifter och anvisningar som innehåller både Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och riktgivande anvisningar. Vi beaktar i föreskrifterna och anvisningarna också anvisningar som givits av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), och har anknytning till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Vid behov ger vi även riktgivande ställningstaganden till enskilda frågor och tolkningar av regelverkets innehåll.

I detta avsnitt presenteras såväl vår egen regelgivning som finansmarknadslagstiftningen i Finland och EU, anvisningar utfärdade av EBA, EIOPA och ESMA samt andra internationella rekommendationer. Vi presenterar också de viktigaste författningsprojekten.