Förfaranden inom försäkringsverksamhet

Finansinspektionens byrå Förfaranden inom försäkringsverksamhet utgör en del av Försäkringstillsynsavdelningen.

Vi övervakar inhemska och i Finland verksamma utländska försäkringsbolags och försäkringsförmedlares förfaranden och marknadsföring vid distribution av försäkringar samt försäkringsprodukterna och uppfyllelsen av kundskyddet överlag. Vi för ett register över försäkringsförmedlarna.

Vi övervakar arbetslöshetskassornas ekonomiska ställning, förvaltning och handlingssätt. Målet med tillsynen är att säkerställa att arbetslöshetskassornas handlingssätt och tillämpningspraxis överensstämmer med lagen och att kassorna klarar av att betala sina medlemmar de förmåner som är på deras ansvar. Vi fastställer arbetslöshetskassornas medlemsavgifter varje år och handlägger ansökningsärenden som gäller fusioner och stadgeändringar. Vi för även ett register över arbetslöshetskassorna.

Vi övervakar även verksamheten hos Sysselsättningsfonden och Arbetslöshetskassornas stödkassa.

Finansinspektionen kan emellertid inte ändra beslut som enskilda arbetslöshetskassor eller försäkringsbolag har utfärdat. Om du är missnöjd med ett beslut, ska du söka ändring i det genom att överklaga beslutet på det sätt som anges i besvärsanvisningen som finns bifogad till beslutet.

Arbetslöshetskassor

Försäkringsförmedlare