Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 (pdf)

Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån

  • gäller fr.o.m. 31.3.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 6.6.2017

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling