Anmälan till prospektregistret

Emittenten ska leverera de prospekt som Finansinspektionen har godkänt samt tillägg till prospekt och slutliga villkor till Finansinspektionens offentliga prospektregister. Finansinspektionen förmedlar handlingarna och detaljerad information om prospektet och värdepapperet enligt bilaga 7 till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 även till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) centrala register.

De uppgifter som ska lämnas enligt den delegerade förordningen rapporteras via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. Instruktioner för att fylla i anmälan:

Mer information om prospektregistret finns här.

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster