Internationella rekommendationer

På initiativ av Financial Stability Forum har sammanställts standardsamlingen the Compendium of Standards över de viktigaste internationellt antagna rekommendationerna för finansmarknaderna och den finansiella tillsynen. Standardsamlingen innehåller uppgifter om utgivarna med länkar till dessas webbplatser och en kort beskrivning av respektive rekommendation.