Befogenheter & finansiering av verksamheten

FI svarar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står följande företag (tillsynsobjekt):

 • banker
 • försäkrings-, liv- och återförsäkringsbolag
 • arbetspensionsförsäkringsbolag
 • pensionsstiftelser
 • pensions-, sjuk- och övriga försäkringskassor
 • försäkringsföreningar
 • arbetslöshetskassor
 • försäkringsförmedlare
 • övriga aktörer i försäkringsbranschen (bl.a. Kommunernas pensionsförsäkring och Kyrkans centralfond)
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • värdepapperscentralen
 • börsen
 • betalningsinstitut

Samma tillsynsbefogenheter och administrativa påföljder gäller principiellt alla tillsynsobjekt såväl i finans- som i försäkringsbranschen.

Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 % och Finlands Bank till 5 %. Merparten av kostnaderna täcks således genom olika åtgärdsavgifter och genom särskilda skatteliknande tillsynsavgifter för tillsynsobjekten.

Administrativt är FI knuten till Finlands Bank men fattar sina beslut självständigt.