Riktlinjer som riktar sig till tillsynsmyndigheterna

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Esmas riktlinjer om artikel 25 i direktiv 2011/61/EU

Esmas riktlinjer om artikel 25 i direktiv 2011/61/EU

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Esmas riktlinjer för mall för samförståndsavtal om samråd, samarbete och informationsutbyte i samband med övervakning av enheter enligt AIFM-direktivet
Esmas riktlinjer om Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordningen (EU) nr 909/2014

Esmas riktlinjer om Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordningen (EU) nr 909/2014

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter
EBA:s riktlinjer om internmätningsmetoden (AMA) – utvidgningar och ändringar (EBA/GL/2012/01)

EBA:s riktlinjer om internmätningsmetoden (AMA) – utvidgningar och ändringar (EBA/GL/2012/01)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Jukka Korhonen, senior övervakare 
telefon: 09 183 50 89, e-post: jukka korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kriterierna för att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 131.3 i direktiv 2013/36/EU (CRD) i samband med bedömningen av andra systemviktiga institut (O-SII) (EBA/GL/2014/10)

EBA:s riktlinjer om kriterierna för att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 131.3 i direktiv 2013/36/EU (CRD) i samband med bedömningen av andra systemviktiga institut (O-SII)(EBA/GL/2014/10)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Peik Granlund, ledande specialist
telefon: 09 183 52 36, e-post: peik.granlund(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om nationella provisoriska förteckningar över de mest representativa tjänsterna som är knutna till betalkonton och som omfattas av en avgift (EBA/GL/2015/01)
EBA:s riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare enligt bolånedirektivet (EBA/GL/2015/19)

EBA:s riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare enligt bolånedirektivet. (EBA/GL/2015/19)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

EBA:s riktlinjer för kommunikation mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av kreditinstitut och de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför den lagstadgade revisionen av kreditinstitut (EBA/GL/2016/05)
EBA:s riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) (EBA/GL/2017/05)

EBA:s riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) (EBA/GL/2017/05)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Jukka Korhonen, senior övervakare 
telefon: 09 183 50 89, e-post: jukka korhonen(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för klagomålsförfaranden vid påstådda överträdelser av betaltjänstdirektiv 2 (EBA/GL/2017/13)

EBA:s riktlinjer för klagomålsförfaranden vid påstådda överträdelser av betaltjänstdirektiv 2 (EBA/GL/2017/13)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Sanna Atrila, ledande jurist
telefon: 09 183 55 52, e-post: sanna.atrila(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om tillsyn över betydande filialer (EBA/GL/2017/14)

Riktlinjer om tillsyn över betydande filialer (EBA/GL/2017/14)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

EBA:s riktlinjer för den pragmatiska översyns- och utvärderingsprocessen för 2020 mot bakgrund av covid-19-krisen (EBA/GL/2020/10)

EBA:s riktlinjer för den pragmatiska översyns- och utvärderingsprocessen för 2020 mot bakgrund av covid-19-krisen (EBA/GL/2020/10)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Pirkko Östring, senior övervakare
telefon: 09 183 52 93, e-post: pirkko.ostring(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert i enlighet med artikel 133.5 f i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2020/13)
EBA:s riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

EBA:s riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15)
EBA:s riktlinjer för en riskbaserad metod för tillsyn av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/16)
EBA:s riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål (EBA/GL/2022/03)
EBA:s riktlinjer för bedömning av sekretessordningars likvärdighet (EBA/GL/2022/04)

EBA:s riktlinjer för bedömning av sekretessordningars likvärdighet (EBA/GL/2022/04)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Taina Erovaara-Williams, ledande specialist
telefon: 09 183 54 22, e-post: taina.erovaara-williams(at)fiva.fi

Riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09 ESMA35-42-1470)

Riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) enligt direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09 ESMA35-42-1470)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig endast till behöriga myndigheter

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Antti Alakiuttu, senior specialist
telefon: 09 183 54 56, e-post: antti.alakiuttu(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer gällande de faktiska omständigheter som utgör ett reellt hot mot den finansiella stabiliteten och kriterierna avseende effektiviteten för verktyget försäljning av affärsverksamhet i enlighet med artikel 39.4 i direktiv 2014/59/EU (EBA/GL/2015/04)
EBA:s riktlinjer om separering av tillgångar enligt direktivet 2014/59/EU(EBA/GL/2015/05)
EBA:s riktlinjer gällande den minimiförteckning över tjänster eller faciliteter som är nödvändiga för att en mottagande enhet effektivt ska kunna driva den verksamhet som överförts till den i enlighet med artikel 65.5 i direktiv 2014/59/EU(EBA/GL/2015/06)
EBA:s riktlinjer om betalningsåtaganden i enlighet med direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem (EBA/GL/2015/09)

Riktlinjer om betalningsåtaganden i enlighet med direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem (EBA/GL/2015/09)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s riktlinjer om metoder för beräkning av avgifter till insättningsgarantisystem (EBA/GL/2015/10)

EBA:s riktlinjer om metoder för beräkning av avgifter till insättningsgarantisystem (EBA/GL/2015/10)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig till den behöriga myndigheten och insättningsskyddsmyndigheten

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Finansinspektionen: Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla (EBA/GL/2015/21)

EBAs riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla (EBA/GL/2015/21)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig till den behöriga myndigheten och resolutionsmyndigheten

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Finansinspektionen: Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo@fiva.fi

EBA:s riktlinjer om samarbetsavtal mellan insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/02)

EBA:s riktlinjer om samarbetsavtal mellan insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/02)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s riktlinjer om stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU(EBA/GL/2016/04)

EBA:s riktlinjer om stresstester på insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (EBA/GL/2016/04)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)(EBA/GL/2017/02)
EBA:s slutliga riktlinjer om kursen för konvertering av skulder till aktier vid skuldnedskrivning(EBA/GL/2017/03)

EBA:s slutliga riktlinjer om kursen för konvertering av skulder till aktier vid skuldnedskrivning(EBA/GL/2017/03)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s slutliga riktlinjer om behandling av aktieägare vid skuldnedskrivning (bail-in) eller nedskrivning och konvertering av kapitalinstrument (EBA/GL/2017/04)
EBA:s riktlinjer för stresstester av insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (riktlinjer för stresstester av insättningsgarantisystem)(EBA/GL/2021/10)

EBA:s riktlinjer för stresstester av insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU (riktlinjer för stresstester av insättningsgarantisystem)(EBA/GL/2021/10)

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjer vänder sig till den behöriga myndigheten och insättningsskyddsmyndigheten

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Finansinspektionen: Virva Walo, byråchef
telefon: 09 183 52 53, e-post: virva.walo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter(EBA/GL/2022/01)
EBA:s riktlinjer om överförbarhet för att komplettera bedömningen av överföringsstrategier i samband med resolution(EPV/GL/2022/11)

EBA:s riktlinjer om överförbarhet för att komplettera bedömningen av överföringsstrategier i samband med resolution (EPV/GL/2022/11)

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s riktlinjer till resolutionsmyndigheter för offentliggörande av mekanismen för nedskrivning och konvertering samt för skuldnedskrivning (EBA/GL/2023/01)

Riktlinjer till resolutionsmyndigheter för offentliggörande av mekanismen för nedskrivning och konvertering samt för skuldnedskrivning (EBA/GL/2023/01)

Dessa riktlinjer gäller från och med den 1 januari 2024.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter
Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s riktlinjer för metoder för beräkning av avgifter till insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU och om upphävande och ersättning av riktlinjerna (EBA/GL/2023/02)

Riktlinjer för metoder för beräkning av avgifter till insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU och om upphävande och ersättning av riktlinjerna (EBA/GL/2023/02)

Dessa riktlinjer gäller från och med den 3 juli 2024.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:
Verket för finansiell stabilitet, telefon: 0295 253 500, e-post: rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

EBA:s riktlinjer för bedömning av huruvida kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som hel-het har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, i enlighet med direktiv (EU) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09)

EBA:s riktlinjer för bedömning av huruvida kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, i enlighet med direktiv (EU) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09)

 • Gäller från den 27 juni 2024

Tillämpningsområde:

 • De behöriga myndigheter som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010, som utses i enlighet med artikel 21.3 i direktiv (EU) 2021/2167. De är tillämpliga i den utsträckning som dessa myndigheter har behörighet att säkerställa att bestämmelserna i direktivet som dessa riktlinjer avser tillämpas och genomförs.
 • De behöriga myndigheter som avses i artikel 21.3 i direktiv (EU) 2021/2167.
 • Kreditförvaltare enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv (EU) 2021/2167.

Riktlinjerna är inte tillämpliga på enheter som förtecknas i artikel 2.5 a i direktiv (EU) 2021/2167.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Roosa Heinonen, specialist
tfn 09 183 5575 eller roosa.heinonen(at)finanssivalvonta.fi

Eiopas riktlinjer för tillsynens granskningsprocess

Eiopas riktlinjer för tillsynens granskningsprocess (EIOPA-BoS-14/179)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för kollegiernas operativa funktion

Eiopas riktlinjer för kollegiernas operativa funktion (EIOPA-BoS-14/146)

 • gäller från 1.4.2015
 • riktlinjerna 17 och 18 har tillämpats från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om metodiken för likvärdighetsbedömning av nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med Solvens II

Eiopas riktlinjer om metodiken för likvärdighetsbedömning av nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med Solvens II (EIOPA-BoS-14/182)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om systematiskt informationsutbyte mellan kollegier

Eiopas riktlinjer om systematiskt informationsutbyte mellan kollegier (EIOPA-BoS-15/112)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer som utför den lagstadgade revisionen av försäkringsföretag
Eiopas riktlinjer om tillsyn över filialer etablerade av försäkringsföretag i tredje land
Eiopas riktlinjer om metoder för fastställande av marknadsandelar för rapportering

Eiopas riktlinjer om metoder för fastställande av marknadsandelar för rapportering (EIOPA-BoS-15/106)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

CEIOPS (numera Eiopa) nivå 3-riktlinjer om Solvens II: förhandsgranskning av interna modeller

CEIOPS (numera Eiopa) nivå 3-riktlinjer om Solvens II: förhandsgranskning av interna modeller (CEIOPS-DOC-76/10) (på engelska)

 • publiceringsdatum 1.3.2010

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

CEIOPS (numera Eiopa) riktlinjer om förberedelser för och hantering av finansiella kriser

CEIOPS (numera Eiopa) riktlinjer om förberedelser för och hantering av finansiella kriser (CEIOPS-DOC-15-09) (på engelska)

 • publiceringsdatum 1.3.2009

Tillämpningsområde:

 • riktlinjerna riktar sig endast till tillsynsmyndigheterna

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för enhetlig tillsynspraxis och konsekvent tillämpning i samordning av gränsöverskridande tillsyn för finansiella konglomerat (JC/GL/2014/01)
De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (JC 2019 81)
Esmas riktlinjer för rapportering enligt Emir (esma 74-362-2281)

Esmas riktlinjer för rapportering enligt Emir (esma 74-362-2281)

gäller från 29.4.2024 

Tillämpningsområde:

 • Finansiella motparter som definieras i artikel 2.8 i Emir
 • Icke-finansiella motparter som definieras i artikel 2.9 i Emir
 • Transaktionsregister som definieras i artikel 2.2 i Emir
 • Behöriga myndigheter.

 

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist
telefon: 09 183 5205, e-post: jyrki.manninen(at)fiva.fi

Juho Westerlund, senior övervakare
telefon: 09 183 5315 e-post: juho.westerlund(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir och förordningen om transparens i transakti-oner för värdepappersfinansiering ESMA74-362-2351

Esmas riktlinjer om överföring av uppgifter mellan transaktionsregister enligt Emir och förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering ESMA74-362-2351

gäller från 29.4.2024 

Tillämpningsområde:

 • Transaktionsregister
 • Rapporterande motparter eller enheter som rapporterar för deras räkning
 • Behöriga myndigheter

Meddelanden:


Kontaktuppgifter:

Jyrki Manninen, ledande jurist, telefon: 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi

Juho Westerlund, senior övervakare, telefon: 09 183 5310 eller juho.westerlund(at)fiva.fi