Handelsparter från tredjeland

Föreskrifter och anvisningar 14/2013.pdf (pdf)

Handelsparter från tredjeland

  • gäller från 1.1.2022 tills vidare
  • ändringsdatum 13.9.2021

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland (versionen 2) (pdf)

Läs mer


Kontakta

Marknadsövervakare Janne Miettinen
telefon 09 183 5455

Marknadsövervakare Elina Pesonen
telefon 09 183 5474

 

Uppdaterad


Ämnesord

Föreskrifter Anvisnigar handelsparter

Föreskriftssamling