Makrotillsynsbeslut 28.3.2017

Se också

Pressmeddelande 28.3.2017: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen förbereder högre genomsnittliga riskviktsgränser för bostadslån än tidigare planerat, men inga förändringar i vare sig den maximala belåningsgraden för bostadslån eller det kontracykliska buffertkravet