Regelverk

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om kreditinstitut. Avsnittet innehåller också länkar till Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) riktlinjer och rekommendationer samt till Finansinspektionens ställningstaganden och tolkningar.