Makrotillsynsbeslut 28.6.2021

Se också

Pressmeddelande 29.6.2021: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket sänks till 85 % för andra än förstagångslån