Remisser och yttranden

Remisser och remissyttranden finns i allmänhet enbart på finska.

Finansinspektionen börjar använda Utlåtande.fi för sina remisser.

Den första remissen som läggs ut här gäller hanteringen av kreditrisker (Se tillsynsmeddelande 67/2017)

  • 25.8.2023 Föreskrifter och anvisningar: Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut
  • 17.2.2016 Rapporteringen av finansiell information (FINREP) på solonivå
  • 14.10.2013 Uppställningsformerna för balans- och resultaträkningen och noterna enligt finansministeriets förordning 1478/2011 (FINREP-uppställningsform) (7/2013)

Se också

Finansinspektionens remisser nu tillgängliga på utlåtande.fi
(i allmänhet enbart på finska)