Gå direkt till innehållet

Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.


 

Kalendarium

Det finns inga objekt att visa.

""

Sök i föreskriftssamlingen

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samlas Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och mer allmänna riktgivande anvisningar.

Föreskrifter och anvisningar

Arbeta på FI

FI har över 200 finans- och försäkringsexperter i sin anställning. Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för den finansiella stabiliteten. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden.

Lediga tjänster

Det finns inga objekt att visa.