Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Sjukkassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 kapitel 4.1.1, tabell 2 och styckena 7,8,11
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KA Balans- och resultaträkning för sjukkassorna

Årsvis
31.12.

Inom en månad från det kassamöte där bokslutet har fastställts.

 

Änmälningar

Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Inlämningsdagar
Regelverk/FöreskriftssamlingFörsäkringsverksamhet/04_2015/

Handlingar som levereras före revision

10 dygn före inledande av revisionen

 

Handlingar som lämnas in efter bekräftelse av bokslut

Övriga handlingar och redogörelser

Inom en månad från det möte som fastställde bokslutet

Lag om försäkringskassor (948/2021)

Lag om pensionsstiftelsens och pensionskassor (946/2021)

Försäkringskassans grund- och ändringsanmälan 

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)