Makrotillsynsbeslut 28.6.2023

Se också

Pressmeddelande 29.6.2023: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrade