Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och investerarskydd – MiFID II och MiFIR

Basuppgifter

MiFID II-direktivet och MiFIR-förordningen om marknader för finansiella instrument bildar en omfattande regelsamling vars främsta syfte är att förbättra investerarskyddet och öka insynen i handeln. Enhetliga regler garanterar en möjlighet för handelsplatser och tillhandahållare av investeringstjänster (banker och värdepappersföretag, fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster och förvaltare av alternativa investeringsfonder) en möjlighet att driva verksamhet inom hela unionen.

Tillämpning och tidsplan

Reglerna gäller i tillämpliga delar bland annat tillhandahållare av investeringstjänster, marknadsplatsoperatörer och de handelsplatser som de driver, centrala motparter och tillhandahållare av rapporteringstjänster.

Reglerna började tillämpas den 3 januari 2018.

EU-Regelverk

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Nivå 1
Nationell lagstiftning