Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Arbetslöshetskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 avsnitt 4
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KB Balans- och resultaträkning för arbetslöshetskassor

Årsvis
31.12.

30.4.

17/2013 avsnitt 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

KT Arbetslöshetskassornas statistikuppgifter

Månatligen läget på kalendermånadens sista dag

Den 10:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

17/2013 avsnitt 10 ja 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

JM Räknetabell för förslag till medlemsavgifter 

Årsvis
31.12.

15.10.

 

Anmälningar

Arbetslöshetskassor

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

17/2013 avsnitt 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Uppgifter om bokslutet

Uppgifterna inkluderar handlingar om fastställt bokslut. (KB01,KB02 ja KB03)

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan

Återkravsstatistik

Rapporteringsblanketten finns bara på finska: Lomake (excel)

Årsvis
31.12.
 31.3.
se ovan

Statistik över missbruksärenden

Rapporteringsblanketten finns bara på finska: Lomake (excel)

Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan

Kvartalsuppgifter för förmånstagarregistret

Uppgifter om utbetalda förmåner och givna beslut på personnivå

Blanketterna finns att hämta i FI:s webbtjänst.

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.4., 15.7., 15.10., 15.1.

se ovan

Månadsstatistik

Uppgifter enligt förmånstyp

Månatligen

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

Uppföljningen av allmän ekonomiska situation

Q1 och Q2 tabellbilagor över ekonomiska nyckeltal

Årets första och andra kvartal

15.5. och 31.7.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
17/2013 avsnitt 10 och 12 
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor
Placeringsplaner   Före utgången av den första månaden i följande räkenskapsperiod
17/2013 avsnitt 12 
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Utläggning av verksamhet

Avtal om utläggning på entreprenad

  Inom två veckor efter att avtalet har undertecknats

se ovan

Förvaltningens protokoll

  Senast två veckor efter att protokollet har justerats
17.9.2014 brev

Uppgörande och fastställande av arbetslöshetskassornas regler

  I förväg
17.9.2014 brev

Fusion av arbetslöshetskassor

  I förväg
17.9.2014 brev

Registret över arbetslöshets kassor

  Utan dröjsmål