Finansinspektionens elektroniska kommunikation

Företag under Finansinspektionens tillsyn och andra finansiella aktörer ska använda Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation för att uträtta sådana ärenden för vilka e-tjänster har tagits i bruk. Systemet för elektronisk kommunikation är avsett för sådana ärenden som är obligatoriska enligt finansmarknadslagstiftningen, såsom anmälningar, rapporter, ansökningar och  andra handlingar eller tillsynsuppgifter.

Finansinspektionens tillgängliga e-tjänster

De e-tjänster som är i bruk finns här.

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster 

Serviceavbrott

Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation kan vid behov stängas pga. underhållsarbete torsdagar kl. 10.00. Under serviceavbrottet är Finansinspektionens e-tjänst otillgänglig. Systemet meddelar om serviceavbrottet vid inloggning.

Testmiljö för e-tjänster

Finansinspektionens e-tjänster kan testas i en produktionstestmiljö som skapats för detta ändamål. Logga in via Suomi.fi-tjänsten eller med Finansinspektionens ID-koder. I testmiljön kan både tillgängliga e-tjänster och nya e-tjänster som lagts till i testningssyfte testas kontinuerligt. Uppgifterna blir kvar i testdatabasen och behandlas inte som ett verkligt ärende. Vid behov kan handläggning av ett testärende på Finansinspektionen avtalas särskilt (meddelandetjänsten och meddelande av beslut och kvitteringar).

Inloggning i testmiljön

Q&A om Finansinspektionens e-tjänst

Ofta ställda frågor och svar (Q&A) vid problemsituationer i Finansinspektionens e-tjänst här.