Makrotillsynsbeslut 19.12.2023

Se också

Pressmeddelande 20.12.2023: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket återställs på grundnivån 90 % - det kontracykliska buffertkravet för banker hålls oförändrat