Tillsynsmeddelande 22.9.2022 – 44/2022

Föreskrifter och anvisningar 5/2022: Finansinspektionens rekommendation om efterlevnad av Esmas riktlinjer om förberedelser inför avvecklingsprocessen (ESMA70-151-2906)

Finansinspektionen meddelade den 22.9.2022 föreskrifter och anvisningar 5/2022 som sätter i kraft Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer (ESMA70-151-2906) av den 6 april 2022 i Finland i enlighet med kravet i artikel 6.2 i förordning (EU) nr 909/2014. Kravet gäller förberedelserna inför avvecklingsprocessen: värdepappersföretagen bör säkerställa att de i så stor utsträckning som möjligt har alla nödvändiga avvecklingsuppgifter till sitt förfogande på den bankdag då transaktionen äger rum. I detta syfte bör värdepappersföretag som inte redan har den avvecklingsinformation som krävs kommunicera med sina kunder för att erhålla denna information. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 22.9.2022.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa Esmas riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Jenni Koskinen, riskexpert,  tfn 09 183 2353 eller jenni.koskinen(at)fiva.fi

Bilagor