Kakor

Hurdana uppgifter samlas in om användarna av Finansinspektionens webbplats?

Kakor

En del av funktionerna (bl.a. statistik) använder sig av s.k. sessionskakor, med hjälp av vilka webbläsaren minns vilka val användaren senast gjort i programmet. För serverdriften svarar CGI Suomi.

Vilka andra uppgifter samlas in om användarna?

Logguppgifter

När användaren loggar in på webbplatsen lagras de uppgifter som webbläsaren sänder ut automatiskt på servern. Loggfilen innehåller i allmänhet besökarens IP-adress, webbläsarens typ och språk, besökstidpunkten, den fönsterstorlek som webbläsaren använder och kakor för identifiering av webbläsaren. Utgående från loggfilerna samlas statistik om användningen av webbplatsen. Uppgifter om enskilda användare granskas inte skilt för sig och används inte för andra ändamål.

Webbanalys med Siteimprove

På Finansinspektionens webbplats används webbanalys med Siteimprove, som sammanställer uppföljningsrapporter över besökare på sidorna. Uppgifter som sänds ut av webbläsarna lagras på servrar i EU och utgående från dem genereras statistik för Finansinspektionen över antal besökare, allmänna besöksprofiler och sökningar på webbplatsen.

På webbplatsen kan också beställas nyhetsbrev. Uppgifter om beställarna av brevet lagras på det finska företaget Koodiviidakko Oy:s servrar.

Läs mer om behandling av personuppgifter här.