Rapportering

Tillsynsobjekt lämnar regelbundet in rapporter till Finansinspektionen. Med hjälp av rapporterna bevakar Finansinspektionen tillsynsobjektens ekonomiska ställning och risker och analyserar deras lönsamhet, kapitaltäckning, risker och verksamhetsvolymer.

Till detta index har samlats information om vad de olika grupperna av tillsynsobjekt ska rapportera eller anmäla till Finansinspektionen. Rapporteringen av ekonomisk ställning och risker sker regelbundet i bestämd form och rapporterna produceras elektroniskt. Anmälningar och andra rapporter görs med hjälp av olika blanketter eller i fri form.

Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst

Kontaktinformation

Rapportering
Tema E-post

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)

EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi

​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)

VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om STT-rapporteringen (internaliserad avveckling)
(Q3/2019 =>)

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Icke-elektronisk Solvens II rapportering S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen

S2Helpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen PFHelpdesk(at)fiva.fi
Rapporteringen av ECB:s avgiftsfaktorer (COF) och relaterad kommunikation EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Förteckning över rapporterna (pdf)