Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Föreskrifter och anvisningar 3/2021 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

  • gäller från 1.1.2022 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling