Makrotillsynsbeslut 28.9.2022

Se också

Pressmeddelande 29.9.2022: Makrotillsynsbeslut: Lånetaket ligger kvar på den tidigare nivån