FinTech = Financial Technology eller finansiell teknologi är sådan teknologi, särskilt IT, som används för att producera bank-, försäkrings-, finansierings-, investerings- eller betalningstjänster. Uttrycket används också för att hänvisa till tillväxtföretag som utvecklar ny finansiell teknologi eller nya tjänster som utnyttjar finansiell teknologi.

Exempel på innovationer och fenomen från FinTech-världen

  • robotrådgivning
  • mobilplånböcker
  • kundservice med chatbot
  • kryptotillgångar, såsom bitcoin, litecoin och ethereum
  • person-till-person-lån och peer-to-peer(P2P)-försäkringar
  • intelligenta kontrakt.

Vilken roll har Finansinspektionen inom digitalisering och FinTech?

Digitaliseringen formar om strukturer och verksamhetsformer i hela samhället och finansbranschen är inget undantag. Hårdare konkurrens, ändringar i lagstiftningen och kundernas förändrade behov och förväntningar har fått företagen i finansbranschen att ta fram tjänster och produkter som bygger på ny teknologi för sina kunder. Finansinspektionen följer den tekniska utvecklingen och trenderna i finanssektorn och anpassar sitt tillsynsarbete efter utvecklingen. Finansinspektionen är också tillståndsmyndighet för företagen i den finansiella sektorn. Nya tjänsteleverantörer, såsom FinTech- uppstartsföretag, ska ansöka om verksamhetstillstånd eller registrering hos Finansinspektionen om verksamheten är av den art att den kräver tillstånd. Finansinspektionen ställer sig positivt till innovationer men i dess roll ingår också att hålla ett öga på riskerna med innovationer.