Makrotillsynsbeslut 16.12.2021

Se också

Pressmeddelande 17.12.2021: Makrotillsynsbeslut: Lånetaket ligger kvar på 85 %, långivarna uppmanas iaktta återhållsamhet med att bevilja lån som är stora i förhållande till inkomsterna och har en lång återbetalningstid