Elektronisk kommunikation

Finansinspektionens tillgängliga e-tjänster

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Kundklagomål

  • Anmälan om kundklagomål som lämnats in till företag under Finansinspektionens tillsyn (försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder)

Anmälan till prospektregistret

  • Anmälan till Finansinspektionens prospektregistret (godkända prospekt, tillägg till prospekt och slutliga villkor).

Anmälan om lämplighet och tillförlighet

  • anmälan om lämplighet och tillförlighet av ansvariga personer i Finansinspektionens tillsynsobjektets organisation (kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder)

Anmälningar om anknutet ombud

  • Anmälan om användning av anknutet ombud i investeringstjänsterna till Finansinspektionens register över anknutna ombud

Fastställande av en placeringsfonds stadgar

  • Ansökan till Finansinspektionen om fastställande av en placeringsfonds stadgar

Anmälan om störningar 

Anmälan om korta positioner

Offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörande