Hållbarhetsrapporteringens publikationer och meddelanden

Webbnyheter 8.7.2024: Esma har publicerat ett uttalande om hållbarhetsrapportering samt en rapport om tillsynsförfaranden för hållbarhetsinformation

Enkät till revisionskommittéerna om införandet av hållbarhetsrapportering 2023

  • brev till revisionskommittéerna 12.6.2023 (på finska)
  • rapport om resultaten (nyhetsbrevet Markkinat 4/2023, endast på finska)

Consultation on Draft Guidelines on Enforcement of Sustainability Information (15.12.2023) (på engelska)

Nyhetsbrevet Markkinat 3/2023: Listayhtiöt raportoineet ensimmäistä kertaa ympäristön kannalta kestävästä toiminnasta (endast på finska)

Tillställning för noterade bolag 2022: Kestävyysraportoinnin merkitys kasvaa ja yhteys taloudelliseen raportointiin korostuu (endast på finska)

Nyhetsbrevet Markkinat 2/2021: Keskustelutilaisuus kestävyysraportoinnista – IFRS Foundationin puheenjohtaja Erkki Liikanen kertoi globaalin kestävyysraportointisääntelyn käynnistämisestä (endast på finska)

Webbinarium 27.11.2020: Vastuullisuusraportoinnin kehityssuuntia (endast på finska)

Se också

Hållbar finansiering - www.finanssivalvonta.fi