Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

Föreskrifter och anvisningar 13/2013 (pdf)

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

  • gäller från 1.7.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 23.1.2018

Bilagor

Bilaga 1 Grund-/Ändringsanmälan
Bilaga 2 Innehavsanmälan
Bilaga 3 Kompletteringsanmälan

Föreskrifter och anvisningar 13/2013 Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling