Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Ansökan om auktorisation

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ansöka om särskild auktorisation enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (2020/1503). Förordningen tillämpas fr.o.m. den 10 november 2021. EU:s gräsrotsfinansieringsförordning innehåller en övergångsbestämmelse, enligt vilken förmedlare av gräsrotsfinansiering får fortsätta att med stöd av den nuvarande nationella lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) tillhandahålla gräsrotsfinansiering till och med den 10 november 2023 eller fram till dess att de beviljas auktorisation enligt EU-förordningen, beroende på vilket som inträffar först. Sökanden ska beakta att behandlingen av auktorisationen tar flera månader.

Blankett för ansökan om auktorisation

Inlämnande av auktorisationsmaterial till Finansinspektionen

En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska lämna in auktorisationsmaterialet till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Efter att ha mottagit anmälan kontaktar Finansinspektionen anmälaren för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.