Makrotillsynsbeslut 21.12.2016

Se också

Pressmeddelande 21.12.2016: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen höjer inte det kontracykliska buffertkravet för banker och begränsar inte den maximala belåningsgraden för bostadslån