Till Media

Finansinspektionen ger regelbundet ut information om det finansiella läget i företagen under tillsyn och om regeländringar. Till våra uppgifter hör också att öka allmänhetens kunskap om finansmarknaden, relevanta aktuella teman och nya produkter och tjänster på marknaden.

Vi ger ut över 20 pressmeddelanden och arrangerar 2−3 presskonferenser årligen. Våra experter bidrar dessutom med blogginlägg om aktuella teman och twittrar om dem på vårt twitterkonto Twitter.com/FIN_FSA. Till företagen under tillsyn kommunicerar vi via tillsynsmeddelanden.

Vi producerar också nyhetsbrevet Markkinat (på finska och engelska) som tar upp till exempel insiderärenden som gäller noterade bolag samt informationsskyldigheten och prospekttillsynen.

Du kan prenumerera på Finansinspektionens pressmeddelanden och nyhetsbrev via denna länk.

Medietjänster

Söker du någon att intervjua eller vill du ha mer information om finansbranschen?

Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.

Kontaktuppgifter till kommunikationen

 • Kommunikationschef Milka Lahnalammi-Vesivalo, telefon 09 183 5222
 • Ledande kommunikationsexpert Miia Armila-Paalasmaa, telefon 09 183 5331
 • Kommunikationsexpert Raakel Heikkinen, telefon 09 183 5574
 • Kommunikationsexpert Hanna Niemi, telefon 09 183 5206
 • Kommunikationsexpert Sari Piik, telefon 09 183 5285
 • Kommunikationsassistent Margit Galkin, telefon 09 183 52 67

Kommunikationsenhetens servicenummer

Servicenummer 09 183 52 50 betjänar vardagar kl. 9–16 (på skärtorsdagen och nyårsafton kl. 9–13) och hjälper uppringaren att hitta information i redan publicerat material samt handleder vidare.

Finansinspektionens kontaktinformation

Senaste nytt

 • Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas

  Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

  Pressmeddelande
  Finansinspektionen fondbolag placeringsfonder temabedömning
 • Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper inte makrotillsynskraven men följer noga utvecklingen inom bostadsutlåningen
  Finansinspektionen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och i hushållens skuldsättning och uppmanar bankerna att göra en särskilt noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga i synnerhet vid stora lån och lån med en lång återbetalningstid. I nuläget hålls den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bankernas buffertkrav oförändrade.
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen Kontracykliskt buffertkrav Lånetak Makrotillsynsbeslut Pressmeddelande
 • Den finansiella sektorn i Finland var fortsatt kapitalstark 2020 - osäkerheten kvarstår på grund av omvärldsriskerna
  Den finansiella sektorn i Finland klarade sig bra 2020. Fortsatt beredskap krävs 2021 på grund av osäkerheten om konjunkturutsikterna, prissättningen på finansmarknaden och fortsättningen av stödåtgärderna. Tack vare den välkapitaliserade finansiella sektorn har sektorn dock goda förutsättningar att hantera riskerna.
  Pressmeddelande
  Arbetspension Banksektorn Finansinspektionen Finanssektorn Kapitaltäckning Livförsäkring Pressmeddelande Skadeförsäkring