Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Föreskrifter och anvisningar 2/2016 (pdf)

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

  • gäller från 29.3.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 2.12.2022

Föreskrifter och anvisningar 2/2016 Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn (versionen 3) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling