Regelverk

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om arbetspensionsförsäkring. Avsnittet innehåller också länkar till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer och rekommendationer samt till Finansinspektionens ställningstaganden och tolkningar.

Lagstiftningsprojekt

  • Ändringar i den nationella lagstiftningen efter IORP II