Aktuella korta nettopositioner

Positionsdata uppdateras dagligen efter kl. 10 på förmiddagen och efter kl. 17 på eftermiddagen. Finansinspektionen publicerar endast sådana korta nettopositioner som har uppnått eller stigit över tröskelvärdet på 0,5 procent av bolagets emitterade aktiekapital. Av tabellen framgår inte det faktiska blankningsbeloppet per bolag. Enligt förordningen kan en kort nettoposition också uppkomma på annat sätt än genom direkt aktieförsäljning (bl.a. derivatpositioner).

Historiska positioner