DLT-baserade marknadsinfrastrukturer

Enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfra­strukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU (nedan DLT-pilotförordningen) kan ett specifikt tillstånd att driva aktiviteter baserat på förordningen beviljas juridiska personer, som är auktoriserade som värdepappersföretag,  som auktoriserats att driva en reglerad marknad eller auktoriserats som värdepapperscentral.

Närmare uppgifter kan finnas här.