Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2017 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 25,5 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2018 är 32,5 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 19,7 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 12,8 miljoner euro i budgeten för 2018. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2017 (digitalt arkiv).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2011–2017 och Finansinspektionens budget för 2018 

Milj. euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budget 2018
Personalkostnader 18,5 17,4 18,0 16,9 16,6 16,0 15,5 19,7
Övriga kostnader   7,6   7,4   8,3   9,3   9,4   9,7 10,1 12,8
Summa kostnader 26,1 24,8 26,3 26,2 26,0 25,7 25,6 32,5