Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2023 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 42,8 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2024 är 48,4 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 29,9 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 18,5 miljoner euro i budgeten för 2024. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2023 (på finska).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2017–2023 och budget för 2024

Milj. euro 2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023 Budget 2024
Personal-
kostnader
15,5 18,6 22,6 24,4 26,1 26,8 28,0 29,9
Övriga
kostnader
10,1 11,3 12,2 12,7 13,6 14,0 15,3 18,5
Summa
kostnader
25,6 29,9 34,8 37,1 39,7 40,8 43,3 48,4