Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2021 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 38,2 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2022 är 43,0 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 27,4 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 15,6 miljoner euro i budgeten för 2022. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2021 (på finska).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2015–2021 och budget för 2022

Milj. euro 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 Budget 2022
Personal-
kostnader
16,6 16,0 15,5 18,6 22,6 24,4 26,1 27,4
Övriga
kostnader
  9,4   9,7 10,1 11,3 12,2 12,7 13,6 15,6
Summa
kostnader
26,0 25,7 25,6 29,9 34,8 37,1 39,7 43,0