Skade- och livförsäkring

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Eiopas riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Eiopas riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål (EIOPA-BoS-12/069)

 • gäller från 1.11.2012

Tillämpningsområde:

 • försäkringsbolag
 • försäkringsföreningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag som har auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • utländska EES-försäkringsbolags filialer i Finland
 • utländska försäkringsbolag som har auktoriserats i någon annan stat än Finland och som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial

Eiopas riktlinjer tillämpas inte på klagomål som gäller följande lagstadgade försäkringar till den del som klagomålet handlar om ett i lag stadgat förfarande för klagomål:

 • trafikförsäkring
 • olycksfallsförsäkring.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Päivi Turunen, senior övervakare
telefon: 09 183 55 57, e-post: paivi.turunen(at)fiva.fi

Eiopas förberedande riktlinjer om försäkringsföretagens och försäkringsdistributörernas system för produkttillsyn och styrning

Eiopas förberedande riktlinjer om försäkringsföretagens och försäkringsdistributörernas system för produkttillsyn och styrning (EIOPA-BoS-16/071)

 • gäller från 5.9.2016

Tillämpningsområde:

 • liv- och skadeförsäkringsbolag
 • försäkringsföreningar
 • försäkringsförmedlare

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Päivi Turunen, senior övervakare
telefon: 09 183 55 57, e-post: paivi.turunen(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Eiopas riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal (EIOPA-BoS-14/165)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter: 

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas ändrade riktlinjer för avtalsgränser

Eiopas ändrade riktlinjer för avtalsgränser

 • gäller från 1.1.2023

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

Eiopas riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar (EIOPA-BoS-14/166)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter: 

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas ändrade riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

Eiopas ändrade riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

 • gäller från 1.1.2023

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för klassificering av kapitalbasen

Eiopas riktlinjer för klassificering av kapitalbasen (EIOPA-BoS-14/168)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för tilläggskapital

Eiopas riktlinjer för tilläggskapital (EIOPA-BoS-14/167)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om separata fonder

Eiopas riktlinjer om separata fonder (EIOPA-BoS-14/169)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde: 

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om genomlysningsmetoden

Eiopas riktlinjer om genomlysningsmetoden (EIOPA-BoS-14/171)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon:  09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om basrisk

Eiopas riktlinjer om basrisk (EIOPA-BoS-14/172)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för tillämpning av arrangemangen för avgiven återförsäkring på teckningsriskmodulen för skadeförsäkring

Eiopas riktlinjer för tillämpning av arrangemangen för avgiven återförsäkring på teckningsriskmodulen för skadeförsäkring (EIOPA-BoS-14/173)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för tillämpning av modulen teckningsrisk vid livförsäkring

Eiopas riktlinjer för tillämpning av modulen teckningsrisk vid livförsäkring (EIOPA-BoS-14/175)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Eiopas riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring (EIOPA-BoS-14/176)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon:  09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för behandling av marknads- och motpartsriskexponeringar i standardformeln

Eiopas riktlinjer för behandling av marknads- och motpartsriskexponeringar i standardformeln (EIOPA-BoS-14/174)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden: 

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Eiopas riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen (EIOPA-BoS-14/170)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos försäkringstekniska avsättningar och uppskjutna skatter

Eiopas riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos försäkringstekniska avsättningar och uppskjutna skatter (EIOPA-BoS-14/177) 

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om företagsspecifika parametrar

Eiopas riktlinjer om företagsspecifika parametrar (EIOPA-BoS-14/178)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för användning av interna modeller

Eiopas riktlinjer för användning av interna modeller (EIOPA-BoS-14/180)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om solvensen på gruppnivå

Eiopas riktlinjer om solvensen på gruppnivå (EIOPA-BoS-14/181)

 • gäller från 1.4.2015

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jari Niittuinperä, ledande matematiker
telefon: 09 183 55 17, e-post: jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet

Eiopas riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Kirsti Svinhufvud, senior specialist
telefon: 09 183 52 51, e-post: kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för rapportering och offentliggörande

Eiopas riktlinjer för rapportering och offentliggörande (EIOPA-BoS-15/109)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Kirsti Svinhufvud, senior specialist
telefon: 09 183 52 51, e-post: kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer

Eiopas riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer (EIOPA-BoS-15/108)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Silvaliisa Virri, gruppchef
telefon: 09 183 52 55, e-post: silvaliisa.virri(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för genomförande av de långsiktiga garantiåtgärderna

Eiopas riktlinjer för genomförande av de långsiktiga garantiåtgärderna (EIOPA-BoS-15/111)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Eiopas riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar (EIOPA-BoS-15/113)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för företagsstyrningssystem

Eiopas riktlinjer för företagsstyrningssystem (EIOPA-BoS-14/253)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Silvaliisa Virri, gruppchef
telefon: 09 183 52 55, e-post: silvaliisa.virri(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Eiopas riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning (EIOPA-BoS-14/259)

 • gäller från 1.1.2016

Tillämpningsområde: 

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • filialer i Finland till utländska försäkringsbolag med auktorisation i ett land utanför EES-området (filialer till försäkringsbolag i tredjeland)
 • riktlinjerna som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är det yttersta moderföretaget i en försäkringsföretagsgrupp

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring
e-post: vahinkojahenki(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Eiopas riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten (EIOPA-BoS-21/260)

 • gäller från 22.3.2022

Tillämpningsområde:

 • kreditinstitut
 • livförsäkringsbolag
 • värdepappersföretag som Finansinspektionen beviljat tillstånd för kapitalförvaltning
 • fondbolag
 • tillståndspliktiga förvaltare av alternativa investeringsfonder

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Banktillsyn/Bankernas riskområden
Kapitalmarknadstillsyn/Investeringstjänster och -produkter
Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring och tillsyn av placeringsverksamhet
telefon: 09 183 51

Eiopas riktlinjer för identifieringskod för juridiska personer

Eiopas riktlinjer för identifieringskod för juridiska personer (EIOPA-BoS-2021/456)

 • gäller från 1.7.2022

Tillämpningsområde:

 • livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingssammanslutningar
 • de yttersta moderföretagen i en grupp av försäkringsföretag
 • mångbranschholdingföretag
 • filialer till försäkringsbolag i tredje land
 • tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
 • försäkringsförmedlare som har gränsöverskridande verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden: 

Kontaktuppgifter:

Kirsti Svinhufvud, senior specialist
telefon: 09 183 52 51, e-post: kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer för säkerhet och företagsstyrning avseende informations- och kommunikationsteknik

Eiopas riktlinjer för säkerhet och företagsstyrning avseende informations- och kommunikationsteknik (EIOPA-BoS-20/600)

 • gäller från 1.7.2021

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • de yttersta moderföretagen i en grupp av försäkringsföretag
 • filialer till försäkringsbolag i tredjeland
 • försäkringsföreningar som ändrar sin bolagsform till ett ömsesidigt försäkringsbolag

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Pasi Korhonen, ledande specialist
telefon: 09 183 55 14, e-post: pasi.korhonen(at)fiva.fi

Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer

Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer (EIOPA-BoS-20-002)

 • gäller från 1.1.2021

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • försäkringsholdingsammanslutningar
 • de yttersta moderföretagen i en grupp av försäkringsföretag
 • filialer till försäkringsbolag i tredjeland
 • försäkringsföreningar som ändrar sin bolagsform till ett ömsesidigt försäkringsbolag

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Heli Mäkitalo, ledande övervakare
telefon: 09 183 53 69, e-post: heli.makitalo(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

EBA:s riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster (EBA/GL/2023/04)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 19 i dessa riktlinjer bör man beakta att enligt 3 kap. 3 § 3 mom. i penningtvättslagen ska också, utöver uppgifterna enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen, uppgifter om kundens resedokument bevaras, om kunden är utländsk och saknar finsk personbeteckning. 

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849(EBA/GL/2022/15)

Riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/15)

 • gäller från 2.10.2023 

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för roll, uppgifter och ansvar för efterlevnadsansvariga för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Riktlinjer i enlighet med artikel 8 och kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 om riktlinjer och förfaranden för efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2022/05)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017):

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02)

Riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) som upphäver och ersätter riktlinjerna JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02)

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan
penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) 

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om
clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända
rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

 • Vid tillämpningen av punkt 2.5 i dessa riktlinjer bör beaktas att det enligt den nationella lagstiftningen inte är möjligt att behandla personuppgifter som rör fällande domar i brottsmål och lagöverträdelser och säkerhetsåtgärder i samband med dem som uppgifter för kundkännedom.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2021/02 för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2023/03)

EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism) enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 (EBA/GL/2023/03)

 • gäller från 3.11.2023

Tillämpningsområde:

1. Dessa riktlinjer tillämpas på följande rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (nedan penningtvättslagen):

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeländer enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen

3) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver verksamhet som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen

6) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012)

7) filialer till utländska EES-värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat

9) sådana kontoförvaltare och sådana som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

10) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010)

11) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut

12) utländska betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), när de tillhandahåller betaltjänster i Finland via filial eller ombud

13) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som har beviljats auktorisation enligt den lagen

14) utländska AIF-fonders filialer i Finland enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt registreringsskyldiga AIF-förvaltare och utländska förvaringsinstituts filialer i Finland enligt den lagen

15) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

16) finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland enligt lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016)

Finansinspektionens detaljerade anvisningar:

2. Finansinspektionen rekommenderar att även följande rapporteringssyldiga enligt 1 kap. 2 § i penningtvättslagen ska följa EBA:s riktlinjer i tillämpliga delar: 

1) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt stycke 1 punkt 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 och 13 och utländska sammanslutningar som motsvarar sådana företag under tillsyn, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

4) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) när de bedriver annan verksamhet än sådan som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008)

5) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

6) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättandet av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepappersisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen

7) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen

8) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över

9) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8

10) utländska sammanslutningar som motsvarar företag under tillsyn enligt punkt 2–8, om sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial

11) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

12) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt utländska försäkringsförmedlares filialer i Finland till den del det är fråga om andra försäkringar än sådana som hör till livförsäkringsklasser enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) samt sidoverksamma försäkringsförmedlare och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

13) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)

14) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023)

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Jonna Ekström, ledande jurist
telefon: 09 183 55 31, e-post: jonna.ekstrom(at)fiva.fi och aml-authorities(at)fiva.fi

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn

De finansiella tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn (JC/GL/2016/01)

Tillämpningsområde:

 • liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • centrala motparter
 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Kreditinstitut: Anne Hakkila, senior jurist
telefon: 09 183 55 12, e-post: anne.hakkila(at)fiva.fi

Centrala motparter: Jukka Laitinen, ledande jurist
telefon: 09 183 51, e-post: jukka.laitinen(at)fiva.fi

Värdepappersföretag: Raija Railas, senior övervakare
telefon: 09 183 52 35, e-post: raija.railas(at)fiva.fi

Försäkringsbolag: Tiina Granlund, ledande övervakare
telefon: 09 183 55 21, e-post: tiina.granlund(at)fiva.fi