Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 avsnitt 4
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VQ Försäkringsmäklares rapportering

VQ-anvisning

Årsvis
31.12.

30.4.

 

Anmälningar

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
4/2015 luku 4.5
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Berättelse över rörelse

Blankett (excel)

  • per e-post till tilastot(at)finanssivalvonta.fi
  • som meddelandets rubrik antecknas ”Försäkringsmäklare/bolagets officiella namn”
  • berättelsen över rörelse kan skickas via den skyddade e-postförbindelsen: Finansinspektionens skyddade e-post
Årsvis 30.4.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Bokslut

  • per post till Finansinspektionen, Mäklarstatistik, PB 103, 00101 Helsingfors, eller per e-post till tilastot(at)fiva.fi
  • som meddelandets rubrik antecknas ”Försäkringsmäklare/bolagets officiella namn”
  • bokslutsinformationen kan också skickas via den skyddade e-postförbindelsen: Finansinspektionens skyddade e-post
Årsvis Beroende på bolagsform inom en månad efter att bokslutet fastställts