Tillsynsmeddelande 10.1.2024 – 2/2024

Europeiska bankmyndigheten EBA:s (EBA/GL/2023/06) riktlinjer för den totala återhämtningskapaciteten vid återhämtningsplanering ‒ tillämpningen inleds 11.1.2024

Innehåll

I riktlinjerna anges hur instituten i återhämtnings- och koncernåterhämtningsplanerna bör inkludera en sammanfattning av sin totala återhämtningskapacitet i enlighet med artiklarna 5 och 7 i direktiv 2014/59/EU och avsnitt A punkt 1 i bilagan till det direktivet, och med kapitel 1 avsnitt II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1075, samt hur de behöriga myndigheterna bör bedöma institutens totala återhämtningskapacitet i samband med bedömningen av återhämtnings- och koncernåterhämtningsplanerna i enlighet med artiklarna 6 och 8 i det direktivet och kapitel 1 avsnitt III i den delegerade förordningen.

Riktlinjerna vänder sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i och 4.2 viii i EBA-förordningen1 och till finansinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i EBA-förordningen, när dessa finansinstitut omfattas av riktlinjernas tillämpningsområde.

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen ska finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa EBA:s riktlinjer.

Ikraftträdande

Finansinspektionen har anmält att man följer riktlinjerna. Riktlinjerna börjar tillämpas den 11 januari 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hietala, senior jurist, tfn 09 183 5468 eller antti.hietala(at)fiva.fi

Bilagor1EBA-förordningen (EU) nr 1093/2010