Makrotillsynsbeslut 18.12.2020

Se också

Pressmeddelande 18.12.2020 Makrotillsynsbeslut: Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna fortsätter, bolånetaket och buffertkraven för banker hålls oförändrade