Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 (pdf)

Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor

  • gäller från 1.1.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 23.11.2017

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling