Makrotillsynsbeslut 23.9.2021

Se också

Pressmeddelande 24.9.2021: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket ligger kvar på 85 %, kontracykliska buffertkravet för banker oförändrat