Regelverk

Sedan den 10 november 2021 tillämpas EU:s gräsrotsfinansieringsförordning ((EU) 2020/1503) på investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansering.
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräs-rotsfinansieringsförordning (RP 228/2021 rd) överläts till riksdagen den 2 december 2021. Ny lag om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster antogs och den nationella lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) upphävdes den 1 april 2022. Tillhandahållande av investerings- eller lånebaserade gräsrotsfinansieringstjänster kommer i fortsättningen alltid att kräva auktorisation.


Lagstiftningen om leverantörer av gräsrotsfinansiering

Nationell lagstiftning
Lag om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022)

EU-reglering
EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (EU 2020/1503)

Komissionens delegerade förordning (EU) 2022/1988 om förlängning av den övergångsperiod som avses i gräsrotsfinansieringsförordningen

Komissionens delegerade förordning (EU) 2022/2111-2123 om komplettering av gräsrotsfinansieringsförordningen vad gäller tekniska tillsyns- och genomförandestandarder

Esmas Q&A
Esmas frågor och svar om EU:s gräsrotsfinansieringsförordning