Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Finansinspektionen utövar tillsyn över tillhandahållande av sådana gräsrotsfinansierings­tjänster, där mottagaren av gräsrotsfinansiering samlar finansiering antingen i form av eget eller främmande kapital för att finansiera affärsverksamhet. Tillhandahållande av en sådan investerings- eller lånebaserad gräsrotsfinansieringstjänst kräver auktorisation.

Då det gäller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering erbjuds investerare investerings­ i form av överlåtbara värdepapper eller andra aktier som uppfyller vissa villkor i ett privat aktiebolag.

Vid lånebaserad gräsrotsfinansiering lånar investeraren en viss penningsumma med valda ränte- och återbetalningsvillkor till den som genomför ett gräsrotsfinansieringsprojekt.

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster kan även erbjuda individuell förvaltning av en låneportfölj, där investeringsobjekten utgörs av lånebaserade gräsrots­finansieringsprojekt som tillhandahålls på tjänsteleverantörens plattform. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster kan även ha en anslagstavla, på vilken kunderna kan annonsera sitt intresse av att köpa eller sälja sådana investeringsobjekt som ursprungligen erbjudits på den plattform som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsten upprätthåller.