Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Nyheter

FIVA_pankki_holvi.jpg

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 30.6.2019: Den vikande konjunkturen kastar en skugga över bank- och försäkringssektorn i Finland

ESEF_ryhmakuva

ESEF rapporteringen för de börslistade bolagen var temat under förmiddagen på Real-Time Economy konferensen som hölls i Esbo den 14 november 2019

(från vänster) Roberto Moretti – Nasdaq, Elina Koskentalo – Tieke,  Riitta Pelkonen – Finansinspektionen, Sini Halla – Nokia, Esko Penttinen – Aalto-universitetet


 

Kalendarium

Det finns inga objekt att visa.

Fiva_etusivu_mok.jpg

Sök i föreskriftssamlingen

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samlas Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och mer allmänna riktgivande anvisningar.

Föreskrifter och anvisningar

Arbeta på FI

FI har över 200 finans- och försäkringsexperter i sin anställning. Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för den finansiella stabiliteten. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden.

Lediga tjänster