Makrotillsynsbeslut 27.9.2016

Se också

Pressmeddelande 27.9.2016: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen höjer inte det kontracykliska buffertkravet för banker och begränsar inte den maximala belåningsgraden för bostadslån